Zobrazenie vyhľadávania v navigácii

Navigácia

Spolok histórie colníctva a finančnej správy

Niečo o nás...

Spolok histórie colníctva a finančnej správy je samostatným, dobrovoľným, neziskovým záujmovým združením občanov na území Slovenskej republiky, ktorí sa podieľajú na zhromažďovaní, uchovávaní a ochrane historických pamiatok z oblasti colníctva, finančnej správy a jej činnosti v rámci ozbrojených zborov na historických územiach Slovenskej a Českej republiky, s prihliadnutím na ich pôsobenie na území bývalej Rakúsko – Uhorskej monarchie.


Cieľom našej činnosti je oboznamovanie laickej a odbornej verejnosti s tradíciami, históriou a súčasnosťou colníctva a finančnej správy.


Usilujeme sa o zachovanie materiálnych, historických a kultúrnych hodnôt z oblasti histórie a tiež o podporu, presadzovanie, vážnosť a pozdvihnutie colnej a finančnej služby na demokratických princípoch, ktoré jej v našej spoločnosti právom patria.
Pôsobíme aj pri vytváraní materiálnych, historických a kultúrnych hodnôt z oblasti colnej a finančnej správy, ktoré ostanú zachované pre ďalšie generácie.


Kontakt:
spolok(zavináč)colnictvo(bodka)sk