Zobrazenie vyhľadávania v navigácii

Navigácia

Spolok histórie colníctva a finančnej správy

Úvod

Rozhodli ste sa venovať nám 2%?


Tlačivá na stiahnutie:
1) tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (je možné získať aj u zamestnávateľa)
2) tlačivo Vyhlásenie - o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjimov fyzickej osoby

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Ďakujeme za Vašu podporu pre naše ďalšie aktivity aj v tomto roku.

Nedá mi, aby som nezareagoval na článok z Večerníka, ktorý nás vyzýva k návratu do Múzea colníctva.

Keď sme z mýtneho domčeka na začiatku rekonštrukcie starého mosta odchádzali, mali sme prísľub vedenia bratislavského magistrátu, že po rekonštrukcii sa do priestorov, kde finančná stráž a colníci pôsobili 55 rokov opäť vrátime a Múzeum colníctva bude pokračovať vo svojej činnosti.

Po komunálnych voľbách a nástupe nového primátora sa však dialóg prerušil. Pretože naše múzeum je členom Medzinárodnej asociácie colných múzeí (IACM) a preto je v správe Finančného riaditeľstva, pokračovali pokusy o stretnutie aj zo strany vedenia finančnej správy. Magistrát však stretnutie k ďalšiemu osudu múzea doposiaľ neumožnil.

V septembri tohto roku prídu zástupcovia IACM z celého sveta na návštevu Bratislavy. Uvidíme, či im budeme môcť ukázať mýtny domček aj zvnútra, alebo si ho spoločne pozrieme zvonku a exponáty vystavíme na inom mieste.

Ján Ščerbík
Spolok histórie colníctva a finančnej správy.